[ PHP ] – email 格式驗證

[php]
function email_validation($mail){
if($mail != ”){
if(preg_match("/^[-A-Za-z0-9_]+[-A-Za-z0-9_.]*[@]{1}[-A-Za-z0-9_]+[-A-Za-z0-9_.]*[.]{1}[A-Za-z]{2,5}$/", $mail)){return true; }
else{return false; }
}else{return false;}
}
if(email_validation($_POST[‘account’])){dosomething…}
[/php]

!去下營經續永站本助幫能就下一點輕輕,話的您到助幫有章文的我果如 如果我的文章有幫助到您的話,輕輕點一下就能幫助本站永續經營下去!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。